Origin of the Polish
Zzoumma Zzcoumma Zzhoumma Zzchoumma
Zzouwwa Zzcouwwa Zzhouwwa Zzchouwwa
Zzouvva Zzcouvva Zzhouvva Zzchouvva
Zzouffa Zzcouffa Zzhouffa Zzchouffa
Zzoupma Zzcoupma Zzhoupma Zzchoupma
Zzoupba Zzcoupba Zzhoupba Zzchoupba
Zzoupwa Zzcoupwa Zzhoupwa Zzchoupwa
Zzoupvva Zzcoupvva Zzhoupvva Zzchoupvva
Zzoupffa Zzcoupffa Zzhoupffa Zzchoupffa
Zzoupva Zzcoupva Zzhoupva Zzchoupva
Zzoupfa Zzcoupfa Zzhoupfa Zzchoupfa
Zsoubpa Zzcoubpa Zzhoubpa Zzchoubpa
Zzoubma Zzcoubma Zzhoubma Zzchoubma
Zzoubwa Zzcoubwa Zzhoubwa Zzchoubwa
Zzoubvva Zzcoubvva Zzhoubvva Zzchoubvva
Zzoubffa Zzcoubffa Zzhoubffa Zzchoubffa
Zzoubva Zzcoubva Zzhoubva Zzchoubva
Zzoubfa Zzcoubfa Zzhoubfa Zzchoubfa
Zzoumpa Zzcoumpa Zzhoumpa Zzchoumpa
Zzoumba Zzcoumba Zzhoumba Zzchoumba
Zzoumwa Zzcoumwa Zzhoumwa Zzchoumwa
Zzoumvva Zzcoumvva Zzhoumvva Zschoumvva
Zzoumffa Zzcoumffa Zzhoumffa Zzchoumffa
Zzoumva Zzcoumva Zzhoumva Zzchoumva
Zzoumfa Zzcoumfa Zzhoumfa Zzchoumfa
Zzoupa Zzcoupa Zzhoupa Zzchoupa
Zzouba Zzcouba Zzhouba Zzchouba
Zzouma Zzcouma Zzhouma Zzchouma
Zzouwa Zzcouwa Zzhouwa Zzchouwa
Zzouva Zzcouva Zzhouva Zzchouva
Zzoufa Zzcoufa Zzhoufa Zzchoufa
Sho-o Aft Zz Var Ś
Zzuppa Zzcuppa Zzhuppa Zzchuppa
Zzubba Zzcubba Zzhubba Zzchubba
Zzumma Zzcumma Zzhumma Zzchumma
Zzuwwa Zzcuwwa Zzhuwwa Zzchuwwa
Zzuvva Zzcuvva Zzhuvva Zzchuvva
Zzuffa Zzcuffa Zzhuffa Zzchuffa
Zzupma Zzcupma Zzhupma Zzchupma
Zzupba Zzcupba Zzhupba Zzchupba
Zzupwa Zzcupwa Zzhupwa Zzchupwa
Zzupvva Zzcupvva Zzhupvva Zzchupvva
Zzupffa Zzcupffa Zzhupffa Zzchupffa
Zzupva Zzcupva Zzhupva Zzchupva
Zzupfa Zzcupfa Zzhupfa Zzchupfa
Zzubpa Zzcubpa Zzhubpa Zzchubpa
Zzubma Zzcubma Zzhubma Zzchubma
Zzubwa Zzcubwa Zzhubwa Zzchubwa
Zzubvva Zzcubvva Zzhubvva Zzchubvva
Zzubffa Zzcubffa Zzhubffa Zzchubffa
Zzubva Zzcubva Zzhubva Zzchubva
Zzubfa Zzcubfa Zzhubfa Zzchubfa
Zzumpa Zzcumpa Zzhumpa Zzchumpa
Zzumba Zzcumba Zzhumba Zzchumba
Zzumwa Zzcumwa Zzhumwa Zzchumwa
Zzumvva Zzcumvva Zzhumvva Zzchumvva
Zzumffa Zzcumffa Zzhumffa Zzchumffa
Zzumva Zzcumva Zzhumva Zzchumva
Zzumfa Zzcumfa Zzhumfa Zzchumfa
Zzupa Zzcupa Zzhupa Zzchupa
Zzuba Zzcuba Zzhuba Zzchuba
Zzuma Zzcuma Zzhuma Zzchuma
Zzuwa Zzcuwa Zzhuwa Zzchuwa
Zzuva Zzcuva Zzhuva Zzchuva
Zzufa Zzcufa Zzhufa Zzchufa
Sho-u Aft Zzo Var Ś
Zzoppa Zzcoppa Zzhoppa Zzchoppa
Zzobba Zzcobba Zzhobba Zzchobba
Zzomma Zzcomma Zzhomma Zzchomma
Zzowwa Zzcowwa Zzhowwa Zzchowwa
Zzovva Zzcovva Zzhovva Zzchovva
Zzoffa Zzcoffa Zzhoffa Zzchoffa
Zzopma Zzcopma Zzhopma Zzchopma
Zzopba Zzcopba Zzhopba Zzchopba
Zzopwa Zzcopwa Zzhopwa Zzchopwa
Zzopvva Zzcopvva Zzhopvva Zzchopvva
Zzopffa Zzcopffa Zzhopffa Zzchopffa
Zzopva Zzcopva Zzhopva Zzchopva
Zzopfa Zzcopfa Zzhopfa Zzchopfa
Zzobpa Zzcobpa Zzhobpa Zzchobpa
Zzobma Zzcobma Zzhobma Zzchobma
Zzobwa Zzcobwa Zzhobwa Zzchobwa
Zzobvva Zzcobvva Zzhobvva Zzchobvva
Zzobffa Zzcobffa Zzhobffa Zzchobffa
Zzobva Zzcobva Zzhobva Zzchobva
Zzobfa Zzcobfa Zzhobfa Zzchobfa
Zzompa Zzcompa Zzhompa Zzchompa
Zzomba Zzcomba Zzhomba Zzchomba
Zzomwa Zzcomwa Zzhomwa Zzchomwa
Zzomvva Zzcomvva Zzhomvva Zzchomvva
Zzomffa Zzcomffa Zzhomffa Zzchomffa
Zzomva Zzcomva Zzhomva Zzchomva
Zzomfa Zzcomfa Zzhomfa Zzchomfa
Zzopa Zzcopa Zzhopa Zzchopa
Zzoba Zzcoba Zzhoba Zzchoba
Zzoma Zzcoma Zzhoma Zzchoma
Zzowa Zzcowa Zzhowa Zzchowa
Zzova Zzcova Zzhova Zzchova
Zzofa Zzcofa Zzhofa Zzchofa
Int s/z/ž
CZzouppa CZzcouppa CZzhouppa CZzchouppa
CZzoubba CZzcoubba CZzhoubba CZschoubba
CZzoumma CZzcoumma CZzhoumma CZzchoumma
CZzouwwa CZzcouwwa CZzhouwwa CZzchouwwa
CZzouvva CZzcouvva CZzhouvva CZzchouvva
CZzouffa CZzcouffa CZzhouffa CZzchouffa
CZzoupma CZzcoupma CZzhoupma CZzchoupma
CZzoupba CZzcoupba CZzhoupba CZzchoupba
CZzoupwa CZzcoupwa CZzhoupwa CZzchoupwa
CZzoupvva CZzcoupvva CZzhoupvva CZzchoupvva
CZzoupffa CZzcoupffa CZzhoupffa CZzchoupffa
CZzoupva CZzcoupva CZzhoupva CZzchoupva
CZzoupfa CZzcoupfa CZzhoupfa CZzchoupfa
CZzoubpa CZzcoubpa CZzhoubpa CZzchoubpa
CZzoubma CZzcoubma CZzhoubma CZzchoubma
CZzoubwa CZzcoubwa CZzhoubwa CZzchoubwa
CZzoubvva CZzcoubvva CZzhoubvva CZzchoubvva
CZzoubffa CZzcoubffa CZzhoubffa CZzchoubffa
CZzoubva CZzcoubva CZzhoubva CZzchoubva
CZzoubfa CZzcoubfa CZzhoubfa CZzchoubfa
CZzoumpa CZzcoumpa CZzhoumpa CZzchoumpa
CZzoumba CZzcoumba CZzhoumba CZzchoumba
CZzoumwa CZzcoumwa CZzhoumwa CZzchoumwa
CZzoumvva CZzcoumvva CZzhoumvva CZzchoumvva
CZzoumffa CZzcoumffa CZzhoumffa CZzchoumffa
CZzoumva CZzcoumva CZzhoumva CZzchoumva
CZzoumfa CZzcoumfa CZzhoumfa CZzchoumfa
CZzoupa CZzcoupa CZzhoupa CZzchoupa
CZzouba CZzcouba CZzhouba CZzchouba
CZzouma CZzcouma CZzhouma CZzchouma
CZzouwa CZzcouwa CZzhouwa CZzchouwa
CZzouva CZzcouva CZzhouva CZzchouva
CZzoufa CZzcoufa CZzhoufa CZzchoufa
Sho-o Aft CZz
CZzuppa CZzcuppa CZzhuppa CZzchuppa
CZzubba CZzcubba CZzhubba CZzchubba
CZzumma CZzcumma CZzhumma CZzchumma
CZzuwwa CZzcuwwa CZzhuwwa CZzchuwwa
CZzuvva CZzcuvva CZzhuvva CZzchuvva
CZzuffa CZzcuffa CZzhuffa CZzchuffa
CZzupma CZzcupma CZzhupma CZzchupma
CZzupba CZzcupba CZzhupba CZzchupba
CZzupwa CZzcupwa CZzhupwa CZzchupwa
CZzupvva CZzcupvva CZzhupvva CZzchupvva
CZzupffa CZzcupffa CZzhupffa CZzchupffa
CZzupva CZzcupva CZzhupva CZzchupva
CZzupfa CZzcupfa CZzhupfa CZzchupfa
CZzubpa CZzcubpa CZzhubpa CZzchubpa
CZzubma CZzcubma CZzhubma CZzchubma
CZzubwa CZzcubwa CZzhubwa CZzchubwa
CZzubvva CZzcubvva CZzhubvva CZzchubvva
CZzubffa CZzcubffa CZzhubffa CZzchubffa
CZzubva CZzcubva CZzhubva CZzchubva
CZzubfa CZzcubfa CZzhubfa CZzchubfa
CZzumpa CZzcumpa CZzhumpa CZzchumpa
CZzumba CZzcumba CZzhumba CZzchumba
CZzumwa CZzcumwa CZzhumwa CZzchumwa
CZzumvva CZzcumvva CZzhumvva CZzchumvva
CZzumffa CZzcumffa CZzhumffa CZzchumffa
CZzumva CZzcumva CZzhumva CZzchumva
CZzumfa CZzcumfa CZzhumfa CZzchumfa
CZzupa CZzcupa CZzhupa CZzchupa
CZzuba CZzcuba CZzhuba CZzchuba
CZzuma CZzcuma CZzhuma CZzchuma
CZzuwa CZzcuwa CZzhuwa CZzchuwa
CZzuva CZzcuva CZzhuva CZzchuva
CZzufa CZzcufa CZzhufa CZzchufa
Sho-u Aft CZzo
CZzoppa CZzcoppa CZzhoppa CZzchoppa
CZzobba CZzcobba CZzhobba CZzchobba
CZzomma CZzcomma CZzhomma CZzchomma
CZzowwa CZzcowwa CZzhowwa CZzchowwa
CZzovva CZzcovva CZzhovva CZzchovva
CZzoffa CZzcoffa CZzhoffa CZzchoffa
CZzopma CZzcopma CZzhopma CZzchopma
CZzopba CZzcopba CZzhopba CZzchopba
CZzopwa CZzcopwa CZzhopwa CZzchopwa
CZzopvva CZzcopvva CZzhopvva CZzchopvva
CZzopffa CZzcopffa CZzhopffa CZzchopffa
CZzopva CZzcopva CZzhopva CZzchopva
CZzopfa CZzcopfa CZzhopfa CZzchopfa
CZzobpa CZzcobpa CZzhobpa CZzchobpa
CZzobma CZzcobma CZzhobma CZzchobma
CZzobwa CZzcobwa CZzhobwa CZzchobwa
CZzobvva CZzcobvva CZzhobvva CZzchobvva
CZzobffa CZzcobffa CZzhobffa CZzchobffa
CZzobva CZzcobva CZzhobva CZzchobva
CZzobfa CZzcobfa CZzhobfa CZzchobfa
CZzompa CZzcompa CZzhompa CZzchompa
CZzomba CZzcomba CZzhomba CZzchomba
CZzomwa CZzcomwa CZzhomwa CZzchomwa
CZzomvva CZzcomvva CZzhomvva CZzchomvva
CZzomffa CZzcomffa CZzhomffa CZzchomffa
CZzomva CZzcomva CZzhomva CZzchomva
CZzomfa CZzcomfa CZzhomfa CZzchomfa
CZzopa CZzcopa CZzhopa CZzchopa
CZzoba CZzcoba CZzhoba CZzchoba
CZzoma CZzcoma CZzhoma CZzchoma
CZzowa CZzcowa CZzhowa CZzchowa
CZzova CZzcova CZzhova CZzchova
CZzofa CZzcofa CZzhofa CZzchofa
Int s/š Aft Zc
Zcsouppa Zcscouppa Zcshouppa Zcschouppa
Zcsoubba Zcscoubba Zcshoubba Zcschoubba
Zcsoumma Zcscoumma Zcshoumma Zcschoumma
Zcsouwwa Zcscouwwa Zcshouwwa Zcschouwwa
Zcsouvva Zcscouvva Zcshouvva Zcschouvva
Zcsouffa Zcscouffa Zcshouffa Zcschouffa
Zcsoupma Zcscoupma Zcshoupma Zcschoupma
Zcsoupba Zcscoupba Zcshoupba Zcschoupba
Zcsoupwa Zcscoupwa Zcshoupwa Zcschoupwa
Zcsoupvva Zcscoupvva Zcshoupvva Zcschoupvva
Zcsoupffa Zcscoupffa Zcshoupffa Zcschoupffa
Zcsoupva Zcscoupva Zcshoupva Zcschoupva
Zcsoupfa Zcscoupfa Zcshoupfa Zcschoupfa
Zcsoubpa Zcscoubpa Zcshoubpa Zcschoubpa
Zcsoubma Zcscoubma Zcshoubma Zcschoubma
Zcsoubwa Zcscoubwa Zcshoubwa Zcschoubwa
Zcsoubvva Zcscoubvva Zcshoubvva Zcschoubvva
Zcsoubffa Zcscoubffa Zcshoubffa Zcschoubffa
Zcsoubva Zcscoubva Zcshoubva Zcschoubva
Zcsoubfa Zcscoubfa Zcshoubfa Zcschoubfa
Zcsoumpa Zcscoumpa Zcshoumpa Zcschoumpa
Zcsoumba Zcscoumba Zcshoumba Zcschoumba
Zcsoumwa Zcscoumwa Zcshoumwa Zcschoumwa
Zcsoumvva Zcscoumvva Zcshoumvva Zcschoumvva
Zcsoumffa Zcscoumffa Zcshoumffa Zcschoumffa
Zcsoumva Zcscoumva Zcshoumva Zcschoumva
Zcsoumfa Zcscoumfa Zcshoumfa Zcschoumfa
Zcsoupa Zcscoupa Zcshoupa Zcschoupa
Zcsouba Zcscouba Zcshouba Zcschouba
Zcsouma Zcscouma Zcshouma Zcschouma
Zcsouwa Zcscouwa Zcshouwa Zcschouwa
Zcsouva Zcscouva Zcshouva Zcschouva
Zcsoufa Zcscoufa Zcshoufa Zcschoufa
Sho-o Aft Zcs Var Ś
Zcsuppa Zcscuppa Zcshuppa Zcschuppa
Zcsubba Zcscubba Zcshubba Zcschubba
Zcsumma Zcscumma Zcshumma Zcschumma
Zcsuwwa Zcscuwwa Zcshuwwa Zcschuwwa
Zcsuvva Zcscuvva Zcshuvva Zcschuvva
Zcsuffa Zcscuffa Zcshuffa Zcschuffa
Zcsupma Zcscupma Zcshupma Zcschupma
Zcsupba Zcscupba Zcshupba Zcschupba
Zcsupwa Zcscupwa Zcshupwa Zcschupwa
Zcsupvva Zcscupvva Zcshupvva Zcschupvva
Zcsupffa Zcscupffa Zcshupffa Zcschupffa
Zcsupva Zcscupva Zcshupva Zcschupva
Zcsupfa Zcscupfa Zcshupfa Zcschupfa
Zcsubpa Zcscubpa Zcshubpa Zcschubpa
Zcsubma Zcscubma Zcshubma Zcschubma
Zcsubwa Zcscubwa Zcshubwa Zcschubwa
Zcsubvva Zcscubvva Zcshubvva Zcschubvva
Zcsubffa Zcscubffa Zcshubffa Zcschubffa
Zcsubva Zcscubva Zcshubva Zcschubva
Zcsubfa Zcscubfa Zcshubfa Zcschubfa
Zcsumpa Zcscumpa Zcshumpa Zcschumpa
Zcsumba Zcscumba Zcshumba Zcschumba
Zcsumwa Zcscumwa Zcshumwa Zcschumwa
Zcsumvva Zcscumvva Zcshumvva Zcschumvva
Zcsumffa Zcscumffa Zcshumffa Zcschumffa
Zcsumva Zcscumva Zcshumva Zcschumva
Zcsumfa Zcscumfa Zcshumfa Zcschumfa
Zcsupa Zcscupa Zcshupa Zcschupa
Zcsuba Zcscuba Zcshuba Zcschuba
Zcsuma Zcscuma Zcshuma Zcschuma
Zcsuwa Zcscuwa Zcshuwa Zcschuwa
Zcsuva Zcscuva Zcshuva Zcschuva
Zcsufa Zcscufa Zcshufa Zcschufa
Sho-u Aft Zcso Var Ś
Zcsoppa Zcscoppa Zcshoppa Zcschoppa
Zcsobba Zcscobba Zcshobba Zcschobba
Zcsomma Zcscomma Zcshomma Zcschomma
Zcsowwa Zcscowwa Zcshowwa Zcschowwa
Zcsovva Zcscovva Zcshovva Zcschovva
Zcsoffa Zcscoffa Zcshoffa Zcschoffa
Zcsopma Zcscopma Zcshopma Zcschopma
Zcsopba Zcscopba Zcshopba Zcschopba
Zcsopwa Zcscopwa Zcshopwa Zcschopwa
Zcsopvva Zcscopvva Zcshopvva Zcschopvva
Zcsopffa Zcscopffa Zcshopffa Zcschopffa
Zcsopva Zcscopva Zcshopva Zcschopva
Zcsopfa Zcscopfa Zcshopfa Zcschopfa
Zcsobpa Zcscobpa Zcshobpa Zcschobpa
Zcsobma Zcscobma Zcshobma Zcschobma
Zcsobwa Zcscobwa Zcshobwa Zcschobwa
Zcsobvva Zcscobvva Zcshobvva Zcschobvva
Zcsobffa Zcscobffa Zcshobffa Zcschobffa
Zcsobva Zcscobva Zcshobva Zcschobva
Zcsobfa Zcscobfa Zcshobfa Zcschobfa
Zcsompa Zcscompa Zcshompa Zcschompa
Zcsomba Zcscomba Zcshomba Zcschomba
Zcsomwa Zcscomwa Zcshomwa Zcschomwa
Zcsomvva Zcscomvva Zcshomvva Zcschomvva
Zcsomffa Zcscomffa Zcshomffa Zcschomffa
Zcsomva Zcscomva Zcshomva Zcschomva
Zcsomfa Zcscomfa Zcshomfa Zcschomfa
Zcsopa Zcscopa Zcshopa Zcschopa
Zcsoba Zcscoba Zcshoba Zcschoba
Zcsoma Zcscoma Zcshoma Zcschoma
Zcsowa Zcscowa Zcshowa Zcschowa
Zcsova Zcscova Zcshova Zcschova
Zcsofa Zcscofa Zcshofa Zcschofa
Int s/š Aft CZ Var Ś Var Ś/Z/S/Š
R/L/N/T/D
Ś=ZZ/SS/ŠŠ
Also keep in mind
Ś=ZZ/SS/ŠŠ Int R/L/N/T/D
CZcsouppa CZcscouppa CZcshouppa CZcschouppa
CZcsoubba CZcscoubba CZcshoubba CZcschoubba
CZcsoumma CZcscoumma CZcshoumma CZcschoumma
CZcsouwwa CZcscouwwa CZcshouwwa CZcschouwwa
CZcsouvva CZcscouvva CZcshouvva CZcschouvva
CZcsouffa CZcscouffa CZcshouffa CZcschouffa
CZcsoupma CZcscoupma CZcshoupma CZcschoupma
CZcsoupba CZcscoupba CZcshoupba CZcschoupba
CZcsoupwa CZcscoupwa CZcshoupwa CZcschoupwa
CZcsoupvva CZcscoupvva CZcshoupvva CZcschoupvva
CZcsoupffa CZcscoupffa CZcshoupffa CZcschoupffa
CZcsoupva CZcscoupva CZcshoupva CZcschoupva
CZcsoupfa CZcscoupfa CZcshoupfa CZcschoupfa
CZcsoubpa CZcscoubpa CZcshoubpa CZcschoubpa
CZcsoubma CZcscoubma CZcshoubma CZcschoubma
CZcsoubwa CZcscoubwa CZcshoubwa CZcschoubwa
CZcsoubvva CZcscoubvva CZcshoubvva CZcschoubvva
CZcsoubffa CZcscoubffa CZcshoubffa CZcschoubffa
CZcsoubva CZcscoubva CZcshoubva CZcschoubva
CZcsoubfa CZcscoubfa CZcshoubfa CZcschoubfa
CZcsoumpa CZcscoumpa CZcshoumpa CZcschoumpa
CZcsoumba CZcscoumba CZcshoumba CZcschoumba
CZcsoumwa CZcscoumwa CZcshoumwa CZcschoumwa
CZcsoumvva CZcscoumvva CZcshoumvva CZcschoumvva
CZcsoumffa CZcscoumffa CZcshoumffa CZcschoumffa
CZcsoumva CZcscoumva CZcshoumva CZcschoumva
CZcsoumfa CZcscoumfa CZcshoumfa CZcschoumfa
CZcsoupa CZcscoupa CZcshoupa CZcschoupa
CZcsouba CZcscouba CZcshouba CZcschouba
CZcsouma CZcscouma CZcshouma CZcschouma
CZcsouwa CZcscouwa CZcshouwa CZcschouwa
CZcsouva CZcscouva CZcshouva CZcschouva
CZcsoufa CZcscoufa CZcshoufa CZcschoufa
Sho-o Aft CZcs Var Ś
CZcsuppa CZcscuppa CZcshuppa CZcschuppa
CZcsubba CZcscubba CZcshubba CZcschubba
CZcsumma CZcscumma CZcshumma CZcschumma
CZcsuwwa CZcscuwwa CZcshuwwa CZcschuwwa
CZcsuvva CZcscuvva CZcshuvva CZcschuvva
CZcsuffa CZcscuffa CZcshuffa CZcschuffa
CZcsupma CZcscupma CZcshupma CZcschupma
CZcsupba CZcscupba CZcshupba CZcschupba
CZcsupwa CZcscupwa CZcshupwa CZcschupwa
CZcsupvva CZcscupvva CZcshupvva CZcschupvva
CZcsupffa CZcscupffa CZcshupffa CZcschupffa
CZcsupva CZcscupva CZcshupva CZcschupva
CZcsupfa CZcscupfa CZcshupfa CZcschupfa
CZcsubpa CZcscubpa CZcshubpa CZcschubpa
CZcsubma CZcscubma CZcshubma CZcschubma
CZcsubwa CZcscubwa CZcshubwa CZcschubwa
CZcsubvva CZcscubvva CZcshubvva CZcschubvva
CZcsubffa CZcscubffa CZcshubffa CZcschubffa
CZcsubva CZcscubva CZcshubva CZcschubva

 Copyright 2014. All Rights Reserved by Aldo Verrecchia. Powered by Woolance